Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Rządowy program pomocy

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W latach 2020–2022 pomoc w ramach programu otrzyma około 131 520 uczniów, w tym w roku szkolnym 2020/2021 – 45 141 dzieci, w roku szkolnym 2021/2022 – 45 522 uczniów i w roku szkolnym 2022/2023 – 40 857 uczniów.

Ile wynosi dofinansowanie? Read more „Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

Egzamin ósmoklasistów odbędzie się w dniach 16 do 18 czerwca 16.06.20- język polski 17.06.20 – matematyka 18.06.20 – język angielski Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz drugi egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020.     …

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.   TERMINY POSTĘPOWANIA HARMONOGRAM REKRUTACJA PREZENTACJA REKRUTACJA I EGZAMINY

KOMUNIKAT

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach została przedłużona do 24.05.2020r. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020r. Wszystkie informacje znajdują się  na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Zamknięte szkoły, przedszkola, żłobki, kluby dziecięce Zajęcia w przedszkolach i szkołach zostają zawieszone do 26 kwietnia 2020r. Żłobki i kluby dziecięce będą nieczynne do odwołania. Zawieszenie działalności dotyczy zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja Strona główna Burmistrz Wilamowice Marian Trela

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Zamknięte szkoły, przedszkola, żłobki, kluby dziecięce Zajęcia w przedszkolach i szkołach zostają zawieszone do 26 kwietnia 2020r. Żłobki i kluby dziecięce będą nieczynne do odwołania. Zawieszenie działalności dotyczy zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja Strona główna Burmistrz Wilamowice Marian Trela

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

INFORMACJA Departamentu Informacji i Promocji  Ministerstwa Edukacji Narodowej                              WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani …

OGŁOSZENIE

SZANOWNI RODZICE. W GMINIE WILAMOWICE DECYZJĄ BURMISTRZA WILAMOWIC ZARÓWNO W SZKOLE JAK I W PRZEDSZKOLU ZAWIESZA SIĘ ZAJĘCIA DO DNIA 27 MARCA 2020 R. O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ I MOBIDZIENNIKA W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci prosimy o pozostawienie ich w domu …

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów mogą wziąć w roku szkolnym 2018/19 udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach. 1. http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/zasady-organizacji-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-2018-2019/ 2.http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/bez-kategorii/28975/ 3. http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/informacje-dotyczace-organizacji-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-dotychczasowych-gimnazjow-woj-slaskiego-w-roku-szkolnym-2018-2019/

REKRUTACJA DO KLASY I DLA DZIECI SPOZA OBWODU na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA DO KLASY I DLA DZIECI SPOZA OBWODU na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Abp. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach Szanowni Rodzice. Dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach informuje, że do Szkoły Podstawowej w Wilamowicach przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły tj. z Wilamowic i Zasola Bielańskiego. Dzieci spoza obwodu …

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za pomoc w organizacji zabawy andrzejkowej Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół w Wilamowicach, Dyrekcji GOK-u w Wilamowicach za udostępnienie sali oraz rodzicom. W organizację zabawy andrzejkowej zaangażowali się: Leszek Merta, Jolanta Kubik, Elżbieta Żaczek, Bartłomiej Przybytek, Magdalena Nycz, Sylwia Kotlarz, Katarzyna Nycz, Barbara Merta, Agnieszka Nowotarska, Maria Kawałkiewicz, Agata …

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach informuje, że zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbędą się 12.09.2017 (wtorek) Klasy I-III Szkoły Podstawowej – godz. 16.00 Klasy IV – VII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – godz. 16.45 O godz. 17.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców w stołówce szkolnej.

GMINNA UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/17 Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY WILAMOWICE I ZAPROSZONYCH GOŚCI

GMINNA UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/17 Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY WILAMOWICE I ZAPROSZONYCH GOŚCI 9.00 – msza św. 10.00 – uroczysty apel 11.00 spotkanie z wychowawcami w klasach Autobus Zasole Bielańskie: Przyjazd: 8.35 Powrót: 11.30 Stara Wieś: Przyjazd: 8.20 Powrót: 11. 45