Realizacja projektu „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” w Szkole Podstawowej im. Abp Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach w latach 2018-2020

Od 1 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” . Projekt realizowany  jest od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy  uczniów i uczennic uczęszczających do …

Unia Europejska znowu doceniła i dofinansowała projekt edukacyjny Gminy Wilamowice

Nauczyciele, dyrektorzy i ich zastępcy, administracja szkół i pracownicy ZOSIP pod kierunkiem Firmy IRP Inwestycje-Rozwój-Personel  na przełomie 2017 i 2018 roku opracowali projekt „Rozwój edukacji gimnazjalnej w Gminie Wilamowice”, który złożono w lutym 2018 r. na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 ogłoszony przez Śląski Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego …