WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów mogą wziąć w roku szkolnym 2018/19 udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach. 1. http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/zasady-organizacji-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-2018-2019/ 2.http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/bez-kategorii/28975/ […]

» Read more