W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do V Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół.

Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek, wykorzystywana  w naszej szkole, aby wspierać naukę języka angielskiego i ortografii języka polskiego.

Insta.Ling jest

  • systemem do nauki nowych słówek
  • systemem do nauki ortografii
  • systemem do utrwalania pisowni
  • systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia
  • systemem do śledzenia postępów ucznia

Program Insta.Ling dla Szkół daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do strony WWW w ramach programu szkolnego.

Najważniejszą korzyścią  systematycznego korzystania z  Programu Insta.Ling  jest  poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie uczniów posługujących się  językiem angielskim oraz ortografią języka ojczystego.

Zadaniem ucznia, który przystąpił do Programu jest  systematyczne  logowanie się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez nauczyciela i wykonanie  powtórki  około 20 słówek, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.

Link do strony: https://instaling.pl

Nauczyciele humaniści