Od ubiegłego roku nasza szkoła bierze udział w europejskim programie eTwinning. E-twinning to europejska współpraca szkół i przedszkoli, realizowana przy pomocy mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

Najnowsze technologie komunikacyjne wykorzystywane w programie eTwinning sprawiają, że dystans przestrzeni i czasu przestaje odgrywać znaczenie, a dzieci i młodzież mogą jeszcze pełniej niż dotychczas poznawać świat oraz uczyć się poprzez działanie i doświadczenie. Udział w programie prowadzi do włączania w program nauczania metody pracy z projektem, czyli pracy uczniów w zespole międzynarodowym w celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy ze szkoła partnerską są udostępnione bezpłatnie na europejskim portalu www.etwinning.net, a elastyczna formuła programu umożliwia przeprowadzenie projektu w każdej szkole, przez każdego nauczyciela bez żadnych ograniczeń tematycznych, czasowych, formalnych czy ilościowych.

Na bezpiecznej platformie internetowej partnerzy wymieniają się informacjami i materiałami, komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji czy czatu, współpracują z wykorzystaniem kamery aparatu cyfrowego oraz innych narzędzi ICT.

European Day of Languages to nowy projekt do którego przystąpiliśmy już we wrześniu wraz z 18 szkołami z całej Europy: Chorwacja, Norwegia, Francja, Litwa, Słowacja, Włochy, Rumunia, Turcja, Bułgaria, Finlandia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Serbia. Polega on na stworzeniu Logo Europejskiego Dnia Języków, wymianie konkretnych słówek w języku danego kraju oraz przygotowaniu wystawy projektów wykonanych przez uczniów.