Dnia 13. II. 2016 uczniowie klasy III a spotkali się z pielęgniarką szkolną – panią Katarzyną Zuziak. Celem spotkania było poznanie specyfiki zawodu, utrwalenie nawyków higienicznych, propagowanie zdrowego stylu życia oraz wyrabianie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy. Uczniowie przygotowali wywiad z panią pielęgniarką, zadawali rzeczowe pytania, aby uzyskać jak najwięcej informacji. Pani Zuziak przygotowała i przeprowadziła pogadankę na temat higieny osobistej. Opowiedziała, jak należy się odżywiać, aby być zdrowym, w jaki sposób zapobiegać infekcjom, jakie znaczenie dla naszych organizmów ma ruch i uprawianie sportu. Spotkanie przebiegało
w miłej atmosferze. Dzieci zdobyły wiele cennych informacji, które z pewnością wykorzystają w życiu codziennym.
M. Bloch.