Zarządzenia Burmistrza Wilamowic w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Gminę Wilamowice na rok szkolny 2016/2017