XXIII tom Kroniki Koła Przyrodniczego-15.02.2016
W oparciu o materiały przygotowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach i informację z Urzędu Gminy Wilamowice w Zespole Szkół w Wilamowicach odbyła się prezentacja na temat:”Przyczyny złej jakości powietrza w województwie śląskim,oraz sposób informowania o jakości powietrza. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości powietrza.Bardzo ważna jest segregacja odpadów i ich wywóz do przerobu na materiały użytkowe i oczywiście wyeliminowanie spalania w paleniskach domowych jakichkolwiek odpadów,ponieważ ich spalanie powoduje ogromne zanieczyszczenie powietrza.Odpady zielone mogą być wykorzystywane jako kompost lub powinny trafić do odpowiedniego punktu ich zbierania w danej miejscowości. Każdego dnia roboczego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przygotowuje informację do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego znajdującego się w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.Jeżeli poziomy/stężenia/ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym są bardzo wysokie,powyżej 200ug/m3/próg informowania/i 300 ug/m3/stan alarmowy/WIOŚ w Katowicach przekazyje do WCZK informację o konieczności zachowania przez mieszkanców województwa odpowiednich środków ostrożności w tym nie uprawiania sportów/np.biegania/,nie wychodzenia na spacery z małymi dziećmi lub przez osoby starsze.Na stronie www.katowice.wios.gov.pl znajdują się również informacje o prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę,przygotowaną przez WIOŚ w Katowicach i przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie,Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach.Jest to tzw”System Prognozowania Zanieczyszczeń Powietrza”.
Dziękujemy Urzędowi Gminy w Wilamowicach za przekazanie informacji .
Opiekun i członkowie Koła Przyrodniczego