“Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposobu myślenia o rzeczach.” ‒ Flora Lewis

Taka myśl zapewne przyświeca wszystkim, którzy języków obcych uczą lub uczą się. I nie jest rzeczą nową, że nauka języka obcego rozwija umysł, poszerza horyzonty i uczy nas tolerancji. W naszej gminie dzieci i młodzież bardzo chętnie prezentują swoje umiejętności zdobyte podczas lekcji języka angielskiego, co rokrocznie świetnie widać na Gminnym Konkursie dla klas V i VI. Konkurs, nad którym patronat objął Burmistrz Gminy Wilamowice, gości w naszym szkolnym kalendarzu już od trzech lat i cieszy się wśród młodzieży wielkim powodzeniem. W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiły wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Wilamowice. Pierwszy etap konkursu, który obejmował test leksykalno-gramatyczny, uczniowie pisali w swoich macierzystych placówkach. Najlepsi spośród nich zostali zakwalifikowani do drugiego etapu, który miał miejsce w Zespole Szkół w Wilamowicach i poszerzony został o zakres wiadomości na temat Kanady. Z grupy 25 osób w gronie laureatów znaleźli się: Szymon Mika, Piotr O’Rourke, Zuzanna Zdrowak, Artur Rabczak i Kamil Wojtarowicz. „Walka” była bardzo wyrównana, a różnica punktowa pomiędzy laureatami niewielka. Jednak Wiktoria Stawowczyk, zdecydowanie wyprzedziła swoich współzawodników zdobywając zasłużenie pierwszą lokatę. Wszystkim  uczestnikom oraz przygotowującym ich nauczycielom serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.