XXIII tom Kroniki Koła Przyrodniczego  4.03.2016 r.

Uczeń klasy piątej z Zespołu Szkół w Wilamowicach Jan Rajski przygotował stosowną dokumentację,spełnił warunki regulaminowe i w marcu 2016 roku przyznano mu Dziecięcą Krajoznawczą Odznakę im.św.Jana Pawła II. Regulamin umożliwia zdobywanie odznaki każdemu zainteresowanemu,niezależnie od wieku ,możliwości i miejsca zamieszkania.Wymaga jednak systematyczności i aktywności.Dokumentacja naszego ucznia jest tego przykładem. Rodzaje odznak i warunki ich zdobywania:

1.Dziecięca Krajoznawcza Odznaka im.św.Jana Pawła II,

2.Krajoznawcza Odznaka im.św.Jana Pawła II w stopniu brązowym,srebrnym,złotym,”Z koroną”,”Z diamentem”.

Dziecięcą Krajoznawczą Odznakę im.św.Jana Pawła II można zdobywać w wieku 7-14 lat w ciagu jednego roku.Poszczególne stopnie Krajoznawczej Odznaki im.św Jana Pawła II można zdobywać według nastepujących zasad:

-odznakę stopnia brązowego w ciagu minimum 1 roku,maksimum 2 lata,

-odznakę stopnia srebrnego w ciagu minimum 2 lat,maksimum 4 lata,

-odznakę stopnia złotego w ciagu minimum 3 lat.

Wyższe stopnie Odznaki można zdobywać po zweryfikowaniu stopni niższych.  Krajoznawczą Odznakę im.św.Jana Pawła II „Z Koroną” można zdobyć po trzykrotnym powtórzeniu stopnia złotego.

Zapraszamy do oglądania XXII i XXIII tomu Kroniki Koła Przyrodniczego.Wersja elektroniczna znajduje się na stronie internetowej Zespołu Szkół w Wilamowicach w Aktualnościach-kategoria Koło Przyrodnicze.

Opiekun i członkowie Koła Przyrodniczego