XXIII tom Kroniki Koła Przyrodniczego-7.05.2016

Chcąc realizować nasze marzenia wybieramy sie w góry,pragniemy je odkryć,zdobyć szczyt,podziwiać panoramy,piękne widoki i oddychac świeżym górskim powietrzem.Wycieczki zachęcają do pożytecznego spędzania wolnego czasu,ubogacają człowieka zarówno w sferze fizycznej ale i duchowej.Nie wymagają dużych kosztów od 15zł do 38 zł. Nasi uczniowie w dniu 7.05.2016 roku wycieczką na Leskowiec i Groń Jana Pawła II otworzyli nowy sezon wyjazdów.Groń Jana Pawła II to szczyt górski we wschodniej części Beskidu Małego,razem z pobliskim Leskowcem tworzy ważny rejon turystyczny.Od 1932 roku znajduje się tu schronisko PTTK, a w 1995 roku wzniesiono tu Sanktuarium Ludzi Gór.W sanktuarium stoi fotel,na którym siedział Jan Paweł II podczas wizyty w Skoczowie w 1995 roku ,ołtarz z inskrypcją „Jest Nas Troje-Bóg,Góry i Ja”.Papież w latach swojego dzieciństwa często wchodził na szczyt,również jako biskup.W 1970 roku Karol Wojtyła będąc kardynałem po raz ostatni wszedł na Leskowiec.Kilka lat później został Papieżem.Wymiary sanktuarium nawiązują do daty zamachu na naszego papieża w Rzymie 13 m x 5 m.Zapraszamy w góry.To strefy ciszy,wzajemnego szacunku,gdzie możemy bliżej obcować z przyrodą.

Góry czynią ludzi pogodnymi,życzliwymi,pozytywnie nastawionymi do otaczającej rzeczywistości,tu nie można nic zepsuć. Informujemy również,że Starosta Bielski zaprasza wszystkie szkoły powiatu bielskiego na XVI Powiatowy Rajd Górski Jaworze 2016.Rajd odbędzie się 11 czerwca 2016 roku-meta na terenie Amfiteatru w Jaworzu.Szkoła może wystawić wiele drużyn począwszy od klasy I-III.

Opiekun i członkowie Koła Przyrodniczego