XXIII tom Kroniki Koła Przyrodniczego-21.05.2016.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.Konkurs przeprowadzony był przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Ideą konkursu było upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeń wynikających z rozwoju gospodarczego,aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć,oraz poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.W tegorocznej edycji wyróżnienie otrzymała Aniela Budzińska.Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

 

Opiekun i członkowie Koła Przyrodniczego.