XXIII tom Kroniki Koła Przyrodniczego-24.05.2016 r.
Europejski Dzień Parków Narodowych obchodzony jest corocznie w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego na naszym kontynencie.Najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki Park Narodowy Sarek,utworzony 24 maja 1909 roku,w 37 lat po pierwszym na świecie parku narodowym Yellowstone.Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów,co stanowi 1,2% powierzchni kontynentu europejskiego.Najwięcej parków narodowych znajduje sie w Finlandii/26/,natomiast najwiekszą łączną powierzchnię,ponad 5% powierzchni kraju,mają parki narodowe w Norwegii.W Polsce mamy obecnie 23 parki narodowe o łącznej powierzchni ponad 314 hektarów,co stanowi 1% powierzchni kraju.Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest Białowieski Park Narodowy utworzony w 1932 roku.Najmłodszym jest utworzony w 2001 roku Park Narodowy Ujście Warty.Największym jest Biebrzański Park Narodowy,a najmniejszym Ojcowski Park Narodowy. Uczniowie naszej szkoły przygotowali w trakcie zajęć metodą projektu Mapę Parków Narodowych w Polsce.                                                Wszystkim uczestnikom gratulujemy.Najpiękniejsze projekty przygotowały Katarzyna Danek,Klaudia Kolasa,Marta Matuszyk, Anna Nowak i Emilia Płaza.

Opiekun i członkowie Koła Przyrodniczego