Europa – Nasz Wspólny Dom

Ośmioro uczniów z klas szóstych z naszej szkoły, którzy wygrali eliminacje szkolne wzięło udział w finale XII Gminnego Konkursu „ Europa – Nasz Wspólny Dom” pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Wilamowice Mariana Treli organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach. Hasło przewodnie tegorocznej edycji ZJEDNOCZENI W RÓŻNORODNOŚCI – UNITED IN DIVERSITY przybliżył znakomity gość pan Łukasz Kempara – Dyrektor Biura Informacji Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Wygłosił również krótki wykład pt. „Historia Parlamentu Europejskiego – jego działanie, kompetencje”. Nasza reprezentacja w składzie: Zofia Gabryś, Zofia Zejma, Mikołaj Honkisz, Kaja Mynarska, Emilia Kuczmierczyk, Sebastian Jarocki, Paulina Tobiasz oraz Jagoda Markowska okazała się bezkonkurencyjna we wszystkich kategoriach : wiedzy, plastycznym oraz literackim i tym samym kolejny raz zwyciężyła w tym konkursie.
Gratulujemy !!!!!

Agnieszka Genc

20160506_12033520160506_10502420160506_120418

europa- Nasz Wspólny Dom