XXIV Tom Kroniki Koła Przyrodniczego-3.09.2016 r.

Odznaka Krajoznawcza PTTK „Znam Bielsko-Białą i okolice” jest odznaką ustanowioną przez Oddział PTTK „Podbeskidzie”w Bielsku-Białej.Celem zdobywania odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych Bielska-Białej i powiatu bielskiego.Potwierdzenie zwiedzanych lub obejrzanych z zewnątrz obiektów może być dokonywane w książeczce krajoznawczej.Potwierdzenia to:pieczątki,zdjęcia,podpisy opiekunów,przewodnikow itp.Obiekty powinny być krótko opisane.Kroniki weryfikuje i odznaki przydziela zespół weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK 'Podbeskidzie”.                                                                           Odznaka posiada dwa stopnie:

I stopień-srebrny/Bielsko-Biała-miasto/

II stopień-złoty/powiat bielski/

Przy wyborze miejsc zwiedzania można skorzystać ze spisu obiektów wymienionych poniżej.Ilość obiektów do zwiedzenia lub obejrzenia z zewnątrz przedstawia sie następująco:

I stopień-dwa zabytki techniki,siedem zabytków architektury,dwa muzea lub izby regionalne,jeden park krajobrazowy,trzy pomniki przyrody i parki zabytkowe,pięć miejsc pamięci narodowej.

II stopień-trzy zabytki techniki,dziesięć zabytków architektury,pięć muzeów i izb regionalnych,jeden park krajobrazowy,pięć pomników przyrody i parków zabytkowych,pięć miejsc pamięci.

Odznaki zdobywa się w kolejności I stopień,potem II stopień.

Uczniowie Zespołu Szkół w Wilamowicach odwiedzili już Rezerwat Stok Szyndzielni/przy szlaku turystycznym Klimczok -Błatnia/.

 

Zachęcamy do oglądania Kroniki Koła Przyrodniczego z ubiegłego roku szkolnego-XXIII tom-zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.Wersja elektroniczna jest dostępna na stronie internetowej Zespołu Szkół w Wilamowicach w Aktualnościach -kategoria koło przyrodnicze.

Opiekun i członkowie Koła Przyrodniczego

 

Zabytki techniki: (do wyboru)

1.      Nowa remiza strażacka ul. Grunwaldzka w Bielsku – Białej

2.      Stary dworzec kolejowy w Bielsku – Białej

3.      Nowy dworzec kolejowy w Bielsku – Białej

4.      Gazownia ul. Gazownicza w Bielsku – Białej

5.      Rafineria spirytusu i fabryka likierów pl. Opatrzności Bożej w B-B

6.      Fabryka sukna „Karol Jankowski i syn” pl. Fabryczny w B-B

7.      Tunel kolejowy w Bielsku – Białej

8.      Fabryka sukna Buttnerów ul. Sukiennicza w B-B

9.      Elektrownia ul. Partyzantów w Bielsku – Białej

10.  Ewentualnie inne wg własnej wiedzy

Zabytki architektury:

1.      Zamek Sułkowskich w Bielsku- Białej

2.      Ratusz w Bielsku – Białej

3.      Katedra św. Mikołaja w Bielsku – Białej

4.      Kościół p.w. Opatrzności Bożej w B-B

5.      Kościół Marcina Lutra ul. Targowa w B-B

6.      Kościół p.w. św. Barbary w Mikuszowicach

7.      Kościół p.w. św. Stanisława w Starym Bielsku

8.      Kościół Ewangelicko-Augsburski p.w. Zbawiciela pl. Marcina Lutra

9.      Teatr Polski w B-B

10.  Hotel Prezydent (obecnie Président) w B-B

11.  Dom Tkacza w B-B

12.  Dom pod Żabami w B-B

13.  I inne

Muzea i izby regionalne:

1.      Muzeum regionalne (zamek Sułkowskich) w B-B

2.      Muzeum „Stara Fabryka” plac Żwirki i Wigury w B-B

3.      Muzeum Dom Tkacza w B-B

4.      Muzeum motoryzacji (ul. Karpacka) w B-B

5.      Muzeum W. Rejmonta w B-B

Parki krajobrazowe, podworskie, rezerwaty

1.      Rezerwat ,,Stok Szyndzielni” (przy szlaku tur. Klimczok – Błatnia)

2.      Arboretum roślin górskich (przy Schronisku PTTK na Szyndzielni)

3.      Park Słowackiego w B-B

4.      Park Włókniarzy w B-B

5.      Dolina Luizy (potw. Krzywa Chata)

6.      Rezerwat Jaworzyna (dol. Wapienicy, potw. Krzywa Chata)

Pomniki przyrody:

1.      Aleja drzew na cmentarzu żydowskim

2.      Głaz narzutowy koło ratusza w B-B

3.      Dąb, grab, jawor 3 szt. (dolina Wapienicy)

4.      Topola czarna przy ul. Partyzantów w B-B

5.      I inne ( 62 obiekty dostępne w publikacji „Bielsko-Biała – pomniki przyrody”)

Miejsca pamięci:

1.      Cmentarz wojskowy na os. Wojska Polskiego w Bielsku – Białej

2.      Tablica poświęcona Konfederatom Barskim ul. Stojałowskiego

3.      Groby żołnierzy polskich na cmentarzu na Leszczynach

4.      Obelisk na przełęczy Przegibek poświęcony poległym i pomordowanym inwalidom wojennym walczącym w obronie Podbeskidzia

5.      Pomnik żołnierzy AK na cmentarzu na Błoniach

6.      Pomnik miejsce pamięci zesłańców Sybiru na cmentarzu w Kamienicy

7.      I wiele innych miejsc pamięci

Wykaz obiektów do zwiedzania na II stopień odznaki:

Zabytki techniki

1.      Dworzec kolejowy w Czechowicach Dziedzicach

2.      Tama na Sole w Porąbce

3.      Czaniec: Fabryka tektury i turbina Girarda

4.      Lokomotywownia w Czechowicach Dziedzicach

5.      Walcownia w Czechowicach Dziedzicach

6.      Zespół tartaku i młyna w Bestwinie

Zabytki architektury:

1.      Bestwina: pałac z 1826r

2.      Czechowice Dziedzice: pałac Kotulińskich, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, kościół p.w. św. Katarzyny

3.      Ligota: kościół p.w. Opatrzności Bożej

4.      Bielowicko: drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca

5.      Grodziec: zamek

6.      Jasienica: kościół Ewangelicko-Augsburski

7.      Jaworze: kościół p.w. Opatrzności Bożej, kościół Ewangelicko-Augsburski, pałac z 1793 r.

8.      Kozy: pałac XVII w., Owczarnia XVII w., willa Grabowskich z 1926r

9.      Czaniec: dwór obronny XVII-XVIII w.

10.  Kobiernice: ruiny zamku Wołek

11.  Stara Wieś: drewniany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża 1522-1530r

12.  Szczyrk: drewniany kościół p.w. św. Jakuba, sanktuarium ,,Na Górce”

13.  itd

Muzea, izby regionalne:

1.      Bystra: Muzeum Juliana Fałata

2.      Jaworze: Muzeum fauny i flory morskiej

3.      Bestwina: Izba Regionalna im. Ks. Zygmunta Bubaka

4.      Bystra: Izba Tradycji OSP

5.      Czechowice Dziedzice: Izba Regionalna Towarzystwa Przyjaciół Czechowic Dziedzic

6.      Izby historyczne: w Kozach, w Porąbce, Międzyrzeczu, Starej Wsi, Buczkowicach i Szczyrku

Parki krajobrazowe, podworskie rezerwaty przyrody:

1.      Park krajobrazowy Beskidu Śląskiego (Szyndzielnia, Klimczok)

2.      Park krajobrazowy Beskidu Małego (Magurka)

3.      Kozy – park podworski

4.      Grodziec – park podworski, rezerwat przyrody ,,Morzyk”

5.      Porąbka – rezerwat przyrody ,,Zasolnica”

Pomniki przyrody:

1.      Jaworze Nałęże ul. Grabka: dwa klony jawory, lipa drobnolistna,

2.      Czechowice Dziedzice: dąb szypułkowy na terenie parafii św. Katarzyny, aleja lip drobnolistnych przy ul. Kopernika, dąb szypułkowy przy ul. Słowackiego.

3.      Ligota: dwa dęby szypułkowe, jedna lipa drobnolistna

4.      Jaskinia na Trzech Kopcach, Klimczoku, Skrzycznem

5.      Kozy: platan klonolistny koło pałacu

6.      Bestwina: dęby szypułkowe w parku pałacowym

Miejsca pamięci:

1.      Jaworze: tablica poległych w czasie I wojny światowej

2.      Szczyrk: pomnik Narodowych Sił Zbrojnych

3.      Czechowice Dziedzice: pomnik poświęcony ponad 100 polskim Żydom zamordowanym w 1945 r.

4.      Czechowice Dziedzice pomnik pamięci ofiar pożaru rafinerii

5.      Szczyrk pomnik 10 Polaków – więźniów Oświęcimia zamordowanych przez Niemców

6.      itd.

Szczegóły u nauczyciela przyrody Pana Wiesława Nycz