Warsztaty drukarskie: „ERA GUTENBERGA”

Ile książek ukazuje się na świecie?
Ile gazet i czasopism?- nie wiecie!
Rzecz od Gutenberga się zaczyna,
a dziś taki oto mamy finał:
maszynopis wpierw oddają redaktorzy,
później drobne czcionki trzeba złożyć,
połykają czcionki tryby maszyn,
skąd wychodzą strony książek naszych.
Gdy ich później po księgarniach szukasz,
nie zapomnij czym się trudni drukarz!
Czasem oczy ze zmęczenia ma czerwone,
Gdy śpisz sobie on na świeżą patrzy stronę-
biały papier czarnych liter jest już pełen,
więc pochyla się troskliwie nad swym dziełem
i drukuje dalsze strony wciąż od nowa-
i ten wiersz też dla ciebie wydrukował.    „Drukarz” W. Ścisłowski

Kolejny raz mieliśmy okazję gościć u nas w szkole Firmę Kalander z Gliwic, która zorganizowała uczniom klas IV- VI oraz grupie dzieci młodszych zajęcia edukacyjne pt.: ,,Era Gutenberga – spotkanie z historią – warsztaty drukarskie”. Pracownia plastyczna zamieniła się w prawdziwą  drukarnię. Uczniowie zaznajomieni zostali z historią druku,  pracą zecera- składając ręcznie tekst (swoje imię) przy użyciu czcionek. Zainteresowaniem cieszyła się prasa drukarska. Dzięki niej każdy wydrukował sobie certyfikat uczestnictwa w warsztatach drukarskich: „Aby trud i geniusz wielkiego mistrza Jana Gutenberga pokazać i przeszłość jego nam przybliżyć rękodzielniczą produkcję druku dziś odtwarzamy…” Osobiście przez każdego z uczniów został on przypieczętowany lakiem. Własną inwencją twórczą „artyści” wykazali się na stanowisku zwanym ilustratornią przygotowując pracę wycinając swój element, który przy pomocy kalki i żelazka odbił się na kartce. Zajęcia każdej grupy trwały prawie 60 minut. Każdy uczeń wrócił do domu ze stylowym  certyfikatem młodego czeladnika i swoją ilustracją. Zdobycie fachowej  wiedzy poprzez samodzielny wkład w pracę na długo pozostanie miłym wspomnieniem.

Alina Kajta-Bożek