Wieczorem 8 stycznia pomimo mroźnej zimowej aury sala OSP w Wilamowicach wypełniła się po brzegi. Okazją do spotkania było przedstawienie jasełek w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Wilamowicach. Rangę przedstawienia podniósł fakt, iż scenariusz do niego napisała ucząca religii w naszej szkole siostra Teresa Pilch, która zadbała również o stroje dla aktorów.
Wśród postaci, które zaprezentowały się na scenie byli: Święta Rodzina, Mędrcy ze Wschodu, znane z historii Polski osoby, które pragnęły złożyć hołd Jezusowi. Treści przedstawienia zilustrowane były tańcem, a całość podniosłych chwil dopełnił pięknym śpiewem kolęd chórek uczniów gimnazjum pod kierunkiem p. M.Gawlik.
Swoją obecnością zaszczycili nas: dyrekcja Zespołu Szkół p. M. Dylewska- Mitoraj, M. Jonkisz, E. Maciejczyk, siostry służebniczki z Wilamowic i Andrychowa. Wśród gości obecny był ksiądz proboszcz S. Morawa, ksiądz wikary D. Ludwin, przedstawiciele władz z Burmistrzem Gminy p. S. Gawlikiem na czele, Przewodniczący Rady Miejskiej p. S. Nycz, radni Gminy Wilamowice, M. Rozner, prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” p. J. Gawlik, prezes OSP p. Jan Sztafiński, kierownik ZOSiP  p. B. Sobocińska, dyr M-GOK p. A. Nowak, kierownik GOPS p. J. Wójcik- Wykręt, kierownik Biblioteki Publicznej p. B. Grabowska, przewodnicząca KGW p. Małgorzata Sznajder oraz przewodniczące Rady Rodziców Zespołu Szkół.

O scenografię i oprawę plastyczną zadbała p. Alina Kajta-Bożek, p.  Edyta Jędrzejko, p. Ewa Borecka. Przy dekorowaniu sceny pomocni okazali się panowie: Wiesław Nycz, Wojciech Gurdek, Jacek Markiel oraz Andrzej Domański. Pan Tomasz Schneider zadbał o nagłośnienie i w związku z tym kierujemy pod jego adresem podziękowania. Pragniemy również podziękować naszym niezawodnym strażakom, którzy udostępnili nam salę i zadbali o to, by w ten mroźny wieczór wszystkim było ciepło. Niechaj wspomnienia i przeżyte chwile  z jasełek na długo pozostaną w pamięci.
Poniżej prezentujemy scenariusz spotkania jasełkowego, zdjęcia oraz film z uroczystości środowiskowej. JASEŁKA- wilamowice 2016r

 

E. Jędrzejko, E. Borecka, A. Kajta-Bożek