W dniach 7 – 9 lutego 2017 roku w naszej szkole odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klas drugich, w pięknie udekorowanej sali, przedstawiły bajkę pt. „Królewna Śnieżka”. Wyraziły miłość, wdzięczność i szacunek dla swoich Babć i Dziadków recytując wiersze i śpiewając okolicznościowe piosenki oraz wręczyły samodzielnie wykonane prezenty. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY Babciom i Dziadkom za wsparcie finansowe organizowanej w czerwcu wycieczki do Krakowa.

R.Nowak, A. Dusik, M.Fojcik