22 lutego sześcioro uczniów klasy 5b ( Żmudka Nikola, Wierońska Natalia, Płaza Maryla, Markowska Jaśmina, Foks Anna oraz Cieślak Józef) wzięło udział w I Gminnym Konkursie Profilaktycznym, który miał miejsce w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach. Uczniowie zostali przygotowani do konkursu przez panie Katarzynę Zuziak, Katarzynę Formas oraz Edytę Jędrzejko. Zagadnienia do konkursu obejmowały następujące tematy:

pierwsza pomoc ( losowanie scenek z udzielania pierwszej pomocy)
zdrowe odżywianie ( znajomość zasad piramidy żywieniowej, podstawowe plany żywieniowe, znaczenie wody w diecie, rola witamin w żywieniu)
choroby cywilizacyjne ( definicja zagadnienia, przykłady chorób, profilaktyka)
uzależnienia ( definicja, przykłady uzależnień i ich skutki, pomoc osobom uzależnionym, tworzenie plakatu w grupach)
ruch to zdrowie ( wspólne zabawy ruchowe).

Wiedza z poszczególnych zagadnień sprawdzana była pod kątem teoretycznym jak i praktycznym. Uczniowie z naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce w kategorii ZABAWY RUCHOWE.

K. Formas, E. Jędrzejko