Sesja Sejmiku Uczniowskiego

Dnia 23 marca 2017 roku w naszej szkole odbyła się kolejna sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice. W spotkaniu wzięli udział delegaci Sejmiku z wszystkich szkół Gminy Wilamowice wraz z opiekunami, a także zaproszeni goście: Dyrekcja Zespołu Szkół w Wilamowicach pani Mariola Dylewska-Mitoraj i pani Maria Jonkisz, kierownik Zakładu Szkół i Przedszkoli pani Bożena Sobocińska, radni : pan Andrzej Nycz – Przewodniczący Komisji Oświaty wraz ze swoim zastępcą panem Marianem Roznerem oraz pan Stanisław Nycz – Przewodniczący Rady Miejskiej . Tematem spotkania była pierwsza pomoc przedmedyczna i aspekt ratownictwa medycznego w pożarnictwie.
Delegaci Sejmiku, którzy gościli w naszej szkole wraz z zaproszonymi gośćmi wysłuchali wykładu ratownika medycznego pana Mateusza Nowaka na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Wiedzę teoretyczną mogli sprawdzić w czasie zajęć praktycznych przeprowadzonych przez ratownika medycznego oraz naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowicach pana Marka Maciejczyka. W ćwiczeniach wykorzystane zostały fantomy, co uatrakcyjniło zajęcia i pozwoliło zdobyć nowe umiejętności.
Kolejnym punktem programu był wykład na temat ratownictwa medycznego w pożarnictwie wygłoszony przez pana Marka Maciejczyka.
Następnie uczestnicy mogli obejrzeć pokaz musztry strażackiej zaprezentowany przez sekcję młodzieżową Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowicach.
Na zakończenie przeprowadzono drużynowy konkurs – „Quiz wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy.” Na zwycięską drużynę czekała nagroda niespodzianka.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego i Gminnego Sejmiku Uczniowskiego z Gimnazjum w Wilamowicach