Apel z druhami strażakami

W dniu 10 kwietnia odbył się apel szkolny. Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę druhowie strażacy: Prezes pan Jan Sztafiński oraz Naczelnik pan Marek Maciejczyk. Powodem spotkania było  uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom i uczestnikom Szkolnego Konkursu Pożarniczego w kategorii wiedzy oraz plastyki. Pani Dyrektor Mariola Dylewska-Mitoraj wymieniła  osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w różnych dyscyplinach sportowych oraz konkursach pozaszkolnych. Na koniec apelu złożyła życzenia całej społeczności uczniowskiej, nauczycielom, pracownikom i naszym gościom wręczając im symboliczne upominki świąteczne wykonane przez uczniów gimnazjum.