Uroczyste podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”

W dniu 24. kwietnia 2017 roku w Auli Towarzystwa Oświatowego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej odbyło się  oficjalne podsumowanie XXIV edycji konkursu „Mieszkam w Beskidach”.
Patronat nad nim objął: Śląski Kurator Oświaty, Małopolski Kurator Oświaty
i Wójt Gminy Świnna. Organizatorem i inicjatorem konkursu od dawna jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Świnnej pan Mieczysław Krzak oraz Towarzystwo Aktywności Społecznej „Zwyczajni” w Świnnej.
Nasza placówka od wielu lat bierze aktywny udział w konkursie, który cieszy się ogromnym powodzeniem, obiektywizmem i z roku na rok zyskuje więcej laureatów.
Generalnie w konkursie uczestniczyło około siedmiu tysięcy uczestników z 308 placówek oświatowych z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Tak ogromne przedsięwzięcie miało na celu rozbudzić szeroko rozumiane  zainteresowanie plastyczne, różnorodność technik i pomysłów artystów. Ideą projektu było zwrócenie uwagi uczestnikom na otaczające nas piękno malowniczego Beskidu. Ważną cechą konkursu  zawsze jest to, że dowolność technik i styl pracy plastycznej, format należą do gustu autora. Nasi podopieczni zarówno z przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum wykazali się ogromną kreatywnością wybierając pomysł i technikę sobie najbliższą.
Idąc za przykładem kultywowania rodzimych tradycji związanych z naszą „Małą Ojczyzną – Wilamowice”  staramy się przenieść wartości na inny grunt. Doceniamy nasz folklor, krajobraz, motywy regionalne prezentując owe bogactwo w formie plastycznej dla szerszych odbiorców.
Nasi wychowankowie poczuli się docenieni i dowartościowani odbierając wyróżnienia i wysokie lokaty w tak prestiżowym konkursie.
Osobiście nagrodę w różnych kategoriach odebrali:

Szkoła Podstawowa:

Aleksandra Turczyn I miejsce – Nagroda Dyrektora GOK  w Świnnej, wypalanka
Damian Strycharski I miejsce – malarstwo na szkle
Estera Nawrocka II miejsce – formy przestrzenne
Maria Zejma II miejsce – rysunek
Maja Gawlik  III miejsce – techniki przestrzenne
Aleksandra Nikiel  III miejsce – rysunek
Martyna Gara II miejsce – malarstwo
Julia Mleczko III miejsce – techniki przestrzenne
Marcel Tora III miejsce – rysunek
Sebastian Markiel III miejsce- wyklejanka

Wyróżnienia zdobyli: Patrycja Dudys, Aleksandra Nowak, Robert Kozieł, Milena Lubecka.

Gimnazjum:

Maria Nycz III miejsce – rysunek
Marcel Bożek I miejsce – Formy przestrzenne

Wyróżnienia zdobyli: Karolina Blarowska, Izabela Ubik, Aneta Januszyk, Konrad Nycz.

Uczniów do konkursu przygotowały panie: Monika Fojcik, Renata Nowak, Anna Dusik, Mariola Gawlik, Alina Kajta-Bożek.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!