GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów

pod patronatem

Burmistrza Gminy Wilamowice

EDYCJA 2017

Temat:

Malowanie światłem: to kreatywna technika fotograficzna, która bazuje na długich czasach naświetlania i punktowym źródle światła

Pokaż nam to za pomocą zdjęć i weź udział w konkursie.

konkurs_foto.zip