Wyjazd edukacyjny do Auschwitz

Coroczne wyjazdy edukacyjne do PM Auschwitz-Birkenau  uczniów klas trzecich stały się już tradycją w naszym Gimnazjum w Wilamowicach. Wraz z wychowawcami, klasy IIIA i III B 30 maja 2017 roku wzięły udział w nietypowej lekcji historii. Choć w programie nauczania na etapie gimnazjalnym nie omawia się  okresu II wojny światowej, zwiedzanie obozu koncentracyjnego uważam za konieczny element edukacji.

Wyjaśnienie horroru ludobójstwa nie jest łatwe. Duża część młodzieży dochodzi do wniosku, że nigdy nie pojmie problemu Zagłady i nawet nie próbuje go zrozumieć. Zarówno uczeń, jak i dorosły powinien posiadać rzetelną wiedzę na ten temat. Na przykładzie Holokaustu można pokazać uniwersalne wartości, które kierują nami jako jednostką ,ale też społeczeństwem. Uwrażliwianie na takie wydarzenia w dziejach ludzkości, jakimi są zbrodnie ludobójstwa, konieczne jest we  współczesnym świecie, tym bardziej, że w każdym czasie, w każdym miejscu może narodzić  się zbrodnicza ideologia.

30 maja uczniowie ostatniej klasy gimnazjum na tym  „największym cmentarzu świata” zapalili znicze na znak pamięci i czci oraz w skupieniu „słuchali przesłania” tego miejsca. Zdali egzamin z własnej dojrzałości, umiejąc uszanować miejsce tak okrutnej zbrodni.

Anna Kunicka