Jedną z ciekawszych inicjatyw dla młodzieży podejmowanych w naszej gminie jest Sejmik Uczniowski, który istnieje już trzy lata. W dniu 20 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Wilamowicach odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym sesja poświęcona tolerancji.

Choć tematyka jest nam bardzo znana, postanowiliśmy rozszerzyć  ją o porównanie tego pojęcia  w czasach współczesnych i przeszłości. Wszyscy przybyli delegaci po omówieniu zagadnienia udali się do Domu Dziennego Senior-Wigor, aby w rozmowach z podopiecznymi skonfrontować swoje opinie ze zdaniem starszego pokolenia. Nie obyło się bez wzruszeń, ponieważ rozmowy opierały się na wspomnieniach z dzieciństwa, a nasi delegaci byli pod wrażeniem życzliwości i ciepła z jakim zostali przyjęci.

Po powrocie do szkoły podzielili się wrażeniami z wizyty oraz wyciągnęli odpowiednie wnioski. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że rozmowy międzypokoleniowe są niezwykle istotne i doświadczenie, którym podzielili się seniorzy na długo zostanie w ich pamięci. Całość sesji przeplatana była integracyjnymi zabawami, które przychodziły nam z łatwością, bo przecież znamy się i współpracujemy już od września.

Nasze spotkanie swoją obecnością zaszczyciły pani dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach Mariola Dylewska-Mitoraj oraz kierownik ZOSiP pani Bożena Sobocińska, która już na wstępie podziękowała za całoroczną pracę delegatom i ich opiekunom oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy. Również delegaci wyrazili swoją wdzięczność za całoroczne wsparcie Pani Kierownik oraz Panu Burmistrzowi Marianowi Treli, który zawsze wspiera nasze inicjatywy.

Na zakończenie sesji wszyscy zajadali się pizzą i w swobodnej atmosferze planowali przyszłoroczne spotkania. Liczymy, że będą one równie owocne jak do tej pory.