Zasole Bielańskie

Przyjazd:  7.35,   8.20,  9.25,   10.00 – oprócz piątku

Powrót:  12.55,  13.55,  14.50,  15.45

Stara Wieś

Przyjazd:  7.20,  7.45,  8.40

Powrót:  13.15,  14.15,  15.10,  16.00