Dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach informuje, że zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbędą się 12.09.2017 (wtorek)

Klasy I-III Szkoły Podstawowej – godz. 16.00

Klasy IV – VII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – godz. 16.45

O godz. 17.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców w stołówce szkolnej.