W dniu 21 września 2017 roku miał miejsce Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. To już druga edycja międzynarodowej  akcji działań pod kryptonimem EDWARD mająca  na celu ograniczyć  ilość wypadków śmiertelnych na drogach. Działalność Policji ma na celu poszukiwanie nowych  form aktywności, których nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Od lat znane nam są główne przyczyny wypadków jak: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych, rowerzystów. Problematyka zachować w ruchu drogowym została poruszona przez nauczycieli w każdej grupie przedszkolnej oraz wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wdrażając powyższą tematykę do środowiska szkoły uczniowie zaznajomieni zostali
z najważniejszymi znakami drogowymi oraz tymi znajdującymi się wokół obiektu. Zapoznani się z odpowiednim zachowaniem w ruchu ulicznym. Zatem jako uczestnicy ruchu-piesi pamiętać powinni o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, zachować ostrożność,  mieć ograniczone zaufanie, zdrowy rozsądek, być widocznym dla innych uczestników ruchu mając przy sobie odblaski. Usłyszane kwestie uczniowie i przedszkolaki zobrazowali plastycznie w formie plakatów i gazetek tematycznych zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Wyeksponowane prace mają na celu zwiększyć świadomość użytkowników dróg.
Nasza placówka „wspierająca indywidualny rozwój ucznia” kładzie szczególnie nacisk na bezpieczeństwo w przedszkolu, szkole i w drodze do owych obiektów. W tym roku z  problemem zapoznali się rodzice już w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Sprawa dotyczy niewłaściwego  parkowania  i pozostawiania samochodów tuż przy szkole. To bardzo utrudnia wjazd i wyjazd autobusu dowożącego dzieci i młodzież do szkoły. Sytuacja jest utrudniona ze względu  na wzmożony ruch pojazdów w okolicy budynku. W związku z tym rozwieszone zostały informacje na drzwiach budynku oraz gazetkach przedszkolnych dla rodziców.
„Kropla drąży skałę”… Nie zmienimy świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w jednej chwili, ale stwórzmy warunki, by zapobiec problemowi. Bądźmy czujni i szanujmy się nawzajem. Powinniśmy mieć zawsze na uwadze bezpieczeństwo własne oraz innych osób. Wskaźnik śmiertelności na drogach spada, a to najlepszy dowód na to, że warto propagować tego typu akcje i skutecznie wdrażać  je  w życie na każdym etapie rozwoju.

A.K.-B.