Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus +
Tytuł projektu brzmi: „Od przyjaźni do wzajemnej nauki. Nowego typu współpraca pomiędzy szkołami średnimi Kisújszállás i Pisarzowice w interesie rozwoju szkolnictwa”. Projekt będzie trwał 2 lata, od 01.09.2016r. do 31.08.2018r. Celem projektu będzie utworzenie przez uczniów wszystkich szkół własnych międzynarodowych przedsiębiorstw. Grupy uczniów będą działać wspólnie, od etapu planowania (założenie działalności i przygotowanie biznesplanu), przez realizację (produkcja, sprzedaż), aż do ogłoszenia upadłości i oceny działalności. Prowadzić będą taką działalność uczniowską, w której oprócz działań teoretycznych zdobędą doświadczenia praktyczne w prowadzeniu działalności. Działając zdobędą również wiedzę o szkolnictwie, historii i tradycjach partnerskiego kraju oraz wiadomości mające związek z miejscowościami partnerskimi.
24-27.2016r. odbyło się pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe, w którym uczestniczyli koordynatorzy projektu ze wszystkich czterech szkół. Podczas spotkania omówione zostały założenia projektu, nauczyciele uczestniczyli w lekcjach przedsiębiorczości prowadzonych przez węgierskich nauczycieli, koordynator projektu – strona węgierska szkolił polskich partnerów odnośnie zakładania i prowadzenia młodzieżowych przedsiębiorstw i objaśniał, jak powinny wyglądać nasze przedsiębiorstwa, które po powrocie do Polski powinniśmy założyć z naszymi uczestnikami projektu. Uczniowie węgierscy zaprezentowali nam swoje mini przedsiębiorstwa, ich strukturę i produkty, które będą sprzedawać na różnego rodzaju targach. Dokonaliśmy przyporządkowania trzech partnerskich szkół trzem przedsiębiorstwom założonym przez Węgrów. Nasza szkoła została dołączona do węgierskiego przedsiębiorstwa Tik Tak, które zajmuje się produkcją różnego rodzaju gadżetów powiązanych z zegarami. Koordynatorzy projektu uczestniczyli również w wykładach dotyczących organizacji wspierającej młodzieżową przedsiębiorczość na Uniwersytecie w Egerze. Po powrocie do Polski przystąpiliśmy do wytężonej pracy. Wybraliśmy nazwę dla naszej firmy –Tic Tac Poland, uczniowie wymyślili logo firmy oraz piosenkę projektu i zajęli się produkcją rzeczy, które będzie można sprzedać podczas targów. Jednocześnie uczniowie zostali zobowiązani do stworzenia swoich życiorysów i listów motywacyjnych wg standardu Europass. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej przyjętą decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE i jest zestawem pięciu dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji oraz kompetencji na obszarze całej Europy. Uczestnicy projektu uczęszczali na zajęcia, na których uczyli się stworzyć Europass CV i list motywacyjny. Dokumenty zostały przez uczestników przetłumaczone na język angielski.
W dniach 11-17.12.2016 r. miała miejsce pierwsza wizyta polskich uczniów i nauczycieli w Kisújszállás. Podczas pobytu uczniowie polscy i węgierscy przedstawiali swoje prezentacje dotyczące swoich miejscowości, szkół i kraju oraz swoich przedsiębiorstw. Nastąpił wybór logo oraz piosenki całego projektu metodą prezentacji, a następnie głosowania. Wyselekcjonowana część uczniów brała udział w symulowanych rozmowach o pracę opartych o stworzone wcześniej CV i listy motywacyjne i prowadzonych w języku angielskim. Przez trzy kolejne dni uczniowie z obu krajów brali udział w targach adwentowych zorganizowanych w centrum Kisújszállás, na których sprzedawali zrobione przez siebie produkty. Wszyscy uczniowie wzięli także udział w wykładzie dotyczącym działalności uczniowskich przedsiębiorstw. Ponadto uczestnicy projektu zaangażowani zostali w szereg zabaw i zajęć integracyjnych, działań produkcyjnych, których wyniki wraz z wynikami głosowania na logo i piosenkę projektu zostały uroczyście ogłoszone w ostatnim dniu pobytu w Kisújszállás. Wypełnione zostały też wstępne i końcowe kwestionariusze dotyczące projektu. Polscy uczniowie wzięli również udział w wycieczce do Debreczyna. Ostatnie dwa dni na Węgrzech uczniowie spędzili w Budapeszcie, gdzie oprócz zwiedzania, przede wszystkim wzięli udział w targach przedsiębiorstw młodzieżowych z całych Węgier zdobywając tym samym wyjątkowego rodzaju doświadczenie.
W dniach 5-12 lutego 2017r. gościliśmy w naszej gminie uczniów z Kisújszállás.
Każdego dnia uczniowie polscy i węgierscy realizowali założenia naszego projektu, czyli pogłębiali swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości uczestnicząc w spotkaniach z ludźmi, którzy prowadzą różnego rodzaju firmy i odnoszą sukcesy na lokalnym rynku. Uczniowie próbowali również wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce sprzedając wykonane przez siebie produkty na lokalnych targach czy też prezentując reklamy swoich przedsiębiorstw. Podczas różnego rodzaju warsztatów wykonywali wspólnie różnorodne produkty, bawiąc się przy tym wyśmienicie.
Pobyt węgierskiej młodzieży rozpoczął się dyskoteką zorganizowaną w Festparku w Pisarzowicach. Następnego dnia powitaliśmy gości w gimnazjum w Pisarzowicach, gdzie wszyscy uczestnicy programu wzięli udział w pogadankach profesjonalistów (architekta, dewelopera i przedsiębiorcy) na temat wykonywanej przez nich pracy, po czym udali się na salę gimnastyczną, gdzie odbyły się zawody sportowe. Wieczorem młodzież węgierska wraz z naszymi uczniami brała udział w emocjonujących zawodach na torze gokartowym w Bielsku – Białej. Wtorek rozpoczął się kolejnym spotkaniem z profesjonalistą, tym razem prezesem banku spółdzielczego w Wilamowicach. Po spotkaniu z nim zostały zaprezentowane filmy reklamujące wszystkie trzy firmy uczestników (Home, Honey, Tik-Tak) w wersji węgierskiej i polskiej oraz odbyło się głosowanie na najlepszy film. Nie zabrakło quizów, zabaw intelektualnych i rozgrywek sportowych, tym razem na sali gimnastycznej w Wilamowicach. Uczniowie bardzo chętnie obejrzeli prezentację drukarki 3D oraz wzięli udział w lekcji języka angielskiego. Po południu młodzież spotkała się z właścicielami Szkółki Krzewów Ozdobnych w Pisarzowicach. Wtorkowy wieczór Węgrzy spędzili w Escape House w Bielsku-Białej i zwiedzali starówkę stolicy Podbeskidzia. W środę młodzież z obu krajów uczestniczyła w cotygodniowym targu w Wilamowicach, gdzie sprzedawała przygotowane przez siebie firmowe produkty. Uczniowie węgierscy mieli również możliwość poznać trochę historię Podbeskidzia udając się do Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego na wystawę „Górale naszych gór”. Po południu udaliśmy się do Dankowic. W szkole oraz w pracowni Amek miały miejsce różnego rodzaju warsztaty: poligraficzne, projektowania i szycia strojów, ceramiczne oraz taneczne. Zajęcia odbywały się rotacyjnie, tzn. wszyscy uczestnicy wzięli udział we wszystkich czterech. Do szkoły zawitali również goście: burmistrz pan Marian Trela, kierownik ZOSiPu pani Bożena Sobocińska oraz dyrektorzy ze wszystkich szkół. Na uczczenie 10-lecia współpracy między gminą Wilamowice a Kisújszállás przygotowano przepyszny tort. Całodzienne spotkanie zostało zakończone prezentacją multimedialną z warsztatów, pokazem mody, w którym uczestnicy mieli na sobie przygotowane przez siebie stroje i krótką dyskoteką. Czwartek goście spędzili już bez polskich kolegów. Byli na wycieczce w Browarze w Żywcu, a w tym czasie ich współpracownicy sprzedawali towary w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Po południu goście pojechali do Kopalni Soli w Bochni, a następnego dnia udali się do Krakowa na krótkie zwiedzanie miasta. W piątek nastąpiło ponowne spotkanie uczestników z Węgier i Polski, tym razem na kuligu w Wisełce. Był to czas na oficjalne podsumowanie spotkania, wręczenie certyfikatów uczestnictwa, nagród zdobytych we wszystkich konkurencjach oraz prezentów. Ten pełen emocji dzień zakończył się koło 22.00. W ostatnim dniu goście wypełnili ankiety ewaluacyjne i po pożegnaniu z polskimi przyjaciółmi odjechali do Kisújszállás.
23.03.2017r. obchodziliśmy w naszej szkole dzień przyjaźni polsko-węgierskiej. Święto to zostało ustanowione 12 marca 2007 roku przez węgierski parlament, deklarację poparli wszyscy posłowie. Analogiczną uchwałę 16 marca 2007 roku podjął przez aklamację Sejm RP. Obchody dnia przyjaźni zostały wpisane w nasz projekt i każda z czterech uczestniczących w nim szkół zaplanowała na ten dzień coś szczególnego. W naszej szkole obchody były okazją do przybliżenia wszystkim uczniom geografii, historii oraz różnych obszarów kultury bratniego kraju. Prowadzące uroczystość przedstawiły skrócie plan działania na czas trwania projektu, opowiedziały o swoim pobycie na Węgrzech oraz przedstawiły prezentację z wizyty węgierskiej młodzieży w naszej gminie. Kolejna prezentacja była w tematyce od symboli narodowych począwszy, poprzez tematy historyczne, takie jak: węgierscy władcy, bitwy, wodzowie, terytorium Węgier, tematy związane z nauką, kulturą i sztuką (film węgierski, muzyka, laureaci Nagrody Nobla, słynni Węgrzy), sport oraz ciekawostki geograficzno – turystyczne, na kuchni węgierskiej skończywszy.
Przez cały rok szkolny uczestnicy projektu uczyli się zasad prowadzenia własnej firmy, wykonywali produkty, które były sprzedawane na różnego rodzaju targach i kiermaszach zarówno podczas wymian międzynarodowych, jak i podczas normalnej pracy szkoły. Były to:
 Targi adwentowe w Kisújszállás (3 dni)
 Targi w Budapeszcie (1 dzień)
 Kiermasz produktów świątecznych w szkole w Wilamowicach
 Targi w Wilamowicach
 Kiermasz produktów w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej
 Kiermasze w szkole przy okazji zebrań z rodzicami

Zyski ze sprzedaży przeznaczane były na zakup kolejnych materiałów potrzebnych do produkcji Po rozwiązaniu firmy uczestnicy zdecydowali pozostawić zarobione pieniądze na przyszły rok szkolny, sami zaś za pracę w projekcie nagrodzeni zostali wspólnym wyjściem na pizzę podczas wakacji.
Upowszechnianie projektu:
Uczniowie, nauczyciele oraz społeczność Wilamowic byli systematycznie zaznajamiani z celami projektu oraz z postępem prac w różnorodny sposób:
 Informacje o projekcie na apelach szkolnych i ogólnych zebraniach rodziców,
 Sprawozdania z realizacji projektu na konferencjach Rady Pedagogicznej
 Tablice informacyjne na budynku szkoły,
 Plakaty informacyjne przy wejściach do szkoły, sekretariacie, w budynku ZOSiP,
 Tablice ze zdjęciami z wymian międzynarodowych,
 Ulotki informacyjne wręczane podczas kiermaszów,
 Strona internetowa szkoły (zakładka Erasmus+),
 Facebook (grupa: hun.pol.erasmus)
 Filmiki na youtube,
 Pokazy prezentacji multimedialnych,
 Artykuły w lokalnej prasie (Wilamowice i Okolice) oraz na lokalnych stronach internetowych.