W dziejach naszego państwa pieśni żołnierskie i patriotyczne zajmowały i zajmują szczególne miejsce. W czasach, gdy powstawały były znakiem otuchy i nadziei dla walczących o wolność i niepodległość kolejnych pokoleń Polaków. Dzisiaj, gdy cieszymy się wolnością i niepodległością, treści zawarte w tych pieśniach są wyjątkową lekcją historii  dla młodych pokoleń Polek i Polaków.

To bardzo ważne, aby nauczyciele uczyli piosenek patriotycznych – tych dawnych, jak również współczesnych. Jedną z takich okazji jest coroczny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, który już po raz osiemnasty odbył się w Domu Kultury w Hałcnowie.

W tegorocznym Przeglądzie szkołę reprezentował powstały w tym roku szkolnym 2017/2018 zespół „TĘCZOWY CHÓREK” . W zespole śpiewają dzieci z gr V naszego przedszkola:  Adamczyk Aleksandra,  Emilia Mynarska, Danek Wiktor, Drabek Julia, Gołuch Amelia, Kotlarz Zofia, Kozieł Paulina, Mika Wojciech, Merta Grzegorz, Pastuszka Paulina, Rozner Wiktoria,Stasiak Maciej i kl. I b w składzie: Danek Dominik, Figwer Zofia, Jauernig Jerzy, Kotlarczyk Gabriela Kozieł Szymon, Lubańska Amelia, Ławeczka Julia, Majerski Szymon, Markowska Malwina, Micherda Anna, Nycz Gabriela, Pająk Julia, Płonka Matylda, Zejma Maja.

Dzieci zaprezentowały dwa utwory: „By dumna z nas była Polska”, „Biały Orzeł”.

Jury w składzie: KAROL MARKOWSKI – muzyk, PAWEŁ STĘPIEŃ – muzyk, KRYSTYNA FILIPIAK – muzyk, po wysłuchaniu 200 uczestnków przyznało nagrody i wyróżnienia

Nasza grupa w kategorii „Uczniowie Szkoły Podstawowej klas I-III, zespoły wokalne” zajęła I miejsce, czym zakwalifikowała się do następnego etapu.

 

W kategorii  zespoły wokalne – uczniowie klas IV- VI  uczniowie  klasy  4b „ ASY  z czwartej  klasy”   otrzymali  wyróżnienie  za  wykonanie  pieśni  pt.:  „Flaga”  oraz  „Póki  Polska  żyje  w  nas ”.

W  kategorii   soliści – młodzież szkół gimnazjalnych  uczennica  z  klasy III B   Gimnazjum   Natalia  Szlosarczyk   zdobyła  II  miejsce  za  wykonanie  pieśni  pt.:  „Taki kraj ” oraz  „ Dziewczyna  z granatem”.

 

Wykonawcom gratulujemy sukcesu.

Beata Bartosz, Beata Biesik, Mariola Gawlik.