Dziękujemy za pomoc w organizacji zabawy andrzejkowej Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół w Wilamowicach, Dyrekcji GOK-u w Wilamowicach za udostępnienie sali oraz rodzicom.
W organizację zabawy andrzejkowej zaangażowali się: Leszek Merta, Jolanta Kubik, Elżbieta Żaczek, Bartłomiej Przybytek, Magdalena Nycz, Sylwia Kotlarz, Katarzyna Nycz, Barbara Merta, Agnieszka Nowotarska, Maria Kawałkiewicz, Agata Górczak, Piotr Biesik
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Wilamowicach