„Hej kolęda, kolęda”

Dnia 11 stycznia  w Gminnej  Bibliotece Publicznej odbył się konkurs kolęd i pastorałek „Hej kolęda, kolęda”.  Wzięli w nim udział uczniowie kl.1-3  Zespołu Szkół w Wilamowicach. Celem konkursu było kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, rozbudzanie chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek, promowanie talentów muzycznych. W konkursie wzięło udział 24 dzieci.

Jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce – klasa 1b – Zofia Figwer, Szymon Majerski, Maja Zejma,  za kolędę „Śliczna gwiazda”

II miejsce – klasa 2a – Krystyna Budzińska, Jaśmina Markowska, Antonina Płaza za kolędę „Bosy pastuszek”

III miejsce – klasa 3 b – Nikola Gaweł, Sebastian Markiel, Hanna Stasiak,  za kolędę „Witaj Boże Dziecię”.

Na zakończenie wszyscy zaśpiewali znane kolędy „Wśród nocnej ciszy” i „Dzisiaj w Betlejem”.