SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

W roku szkolnym   2017/2018  uczniowie klas pierwszych i klasy drugiej z naszej szkoły realizowali kolejną edycję programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze,
w szkole, w domu i w czasie zabawy.

Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane  materiały edukacyjne.
Z zaangażowaniem  wypełniały książeczki otrzymane od organizatorów. Razem z  Kubusiem Puchatkiem  dzieci uczyły się  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Puchatek przypominał
o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze.  Podczas zajęć  z Kubusiem omówiliśmy  zagadnienia dotyczące rozsądnego
i bezpiecznego korzystania z Internetu. W działaniach dla bezpieczeństwa naszych uczniów wspomagali nas policjanci  z Kobiernic.

Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się
w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji
na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało
od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy
w praktyce. Obserwujemy, że realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole.

Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Wielkiego Testu Bezpieczeństwa i uzyskaniem certyfikatu „Klubu Bezpiecznego Puchatka” .

Wychowawcy klas pierwszych.