Dnia 13 lutego 2018r. odbyły się w naszej szkole zajęcia pokazowe z robotyki. Uczniowie mieli okazję programować i pobawić się robotami, ucząc się jednocześnie logicznego i kreatywnego myślenia.

Program zajęć dostosowany był do wieku uczestników,  dlatego wzięli  w nim  udział uczniowie klas 1-3, jak również starsze przedszkolaki.

W czasie zajęć uczestnicy pracowali  w 3- osobowych zespołach.  Mali konstruktorzy wykonali  z klocków LEGO ptaki, a następnie  tworzyli  potrzebny program na tablecie, dzięki któremu wprawiali  w ruch swoje roboty z klocków LEGO. Zajęcia prowadzone były pod okiem instruktorów, trwały 45 min. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych projektów konstrukcyjnych sprawiło uczestnikom wiele satysfakcji i radości oraz umocniło w nich wiarę we własne możliwości.

M. Bloch, B. Biesik