Program eTwinning promuje szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK. Uczniowie odnoszą bardzo wiele korzyści uczestnicząc w takich projektach. Projekt jest realizowany w języku angielskim, więc wszystkie zadania wymagają użycia języka obcego prezentacja online – Voki; komunikacja na forum Twinspace; stworzenie bilingualnego słownika związanego ze Świętami Bożego Narodzenia; przygotowanie ankiety; wymiana opinii i refleksje; przygotowanie filmu z prezentacją ustną; przygotowanie przepisów. Uczniowie umiejętnie i krytycznie wykorzystują nowoczesne technologie. Kształtują podstawowe umiejętności w zakresie TIK: wykorzystują komputery do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. Wszystkie przygotowane materiały mają formę multimedialną – teksty w programach typu Word, PowerPoint, zdjęcia cyfrowe, filmy. Wszystkie te materiały są umieszczane na Internecie, na platformie Twinspace. Uczniowie komunikują się ze sobą za pomocą e-maili, forum. Uczniowie nabywają, przetwarzają i przyswajają nową wiedzę i umiejętności, a także poszukują i korzystają ze wskazówek. Zapoznają się z platformą Twinspace. Tworzą Voki – wirtualny obraz samego siebie w Internecie. Korzystają z nowych możliwości uzyskanych dzięki Twinspace. Uczniowie pracują zarówno samodzielnie w domu, jak i w grupach, a także w szkole. Mają wyznaczone zadania i terminy – uczą się organizować swój proces uczenia i zarządzać swoim czasem. Uczniowie mogą również samodzielnie dokonywać wielu wyborów – zarówno w kwestii wyboru partnerów w grupach jak i sposobu realizacji poszczególnych zadań, dzięki czemu mają świadomość własnego procesu uczenia się i identyfikowania dostępnych możliwości. Uczniowie realizują projekt we współpracy z uczniami z zagranicy, przez co nabywają wielu kompetencji osobowych, interpersonalnych i międzykulturowych. Poznają inne społeczeństwa europejskie, uczą się tolerancji i różnorodności nie tylko na poziomie własnej kultury, ale przede wszystkim na poziomie międzynarodowym.
W tym roku szkolnym w naszej szkole działa Szkolny Klub eTwinning, do którego należy grupa uczniów z klasy 6a. W tym semestrze skupiliśmy się tylko na jednym, ale za to bardzo rozbudowanym projekcie „Tell me about yourself.”, w którym współdziałamy z 11 krajami : z Turcją, Chorwacją, Grecją, Włochami, Chorwacją, Ukrainą, Hiszpanią, Portugalią, Liechtensteinem, Francją oraz Czechami. Projekt jest podzielony na kilka części. Od listopada przygotowujemy się do konkursu na logo programu, ogłoszenie wyników już niedługo. Grudzień to miesiąc kojarzący się ze Świętami Bożego Narodzenia, nie inaczej jest w naszym projekcie przygotowaliśmy polskie i angielskie kolędy, które nagraliśmy i wstawiliśmy na platformę Twinspace, przygotowaliśmy informację dotyczące tradycyjnych zwyczajów bożonarodzeniowych w Polsce, nie zapomnieliśmy wspomnieć o tym jak wygląda to Wilamowicach. Stworzyliśmy słowniczek wyrazów związanych ze Świętami, używając języka polskiego i angielskiego. Przygotowaliśmy dziesiątki kartek świątecznych, które wysłaliśmy pocztą do wszystkich krajów biorących udział w projekcie. Sami również otrzymaliśmy kilkadziesiąt kartek z różnych zakątków świata. Każda kartka miała zawierać informacje o osobie piszącej kartkę wraz pięknymi życzeniami pisanymi w języku polskim i angielskim. W lutym i marcu tworzymy filmik opowiadający o nas i naszej szkole. Jesteśmy w fazie przygotowań. Przed nami jeszcze podzielenie się informacjami o sobie, naszych zainteresowaniach, naszym mieście, mnóstwo pracy, ale i mnóstwo dobrej zabawy.
Można śmiało stwierdzić, że dzięki temu projektowi uczniowie korzystają z wiedzy na temat tradycji własnego kraju, co wymaga świadomości narodowej, a także poznają tradycje innych krajów, co prowadzi do poszerzenia i poznania kultury europejskiej i jej dużego zróżnicowania.