Zakończenie II Wojny Światowej przyniosło wolność i pokój wielu narodom, ale nie Polakom.

Niemcy zostały pokonane, ale cel nie został osiągnięty mimo sześciu lat walki. Utraciliśmy niepodległość w imię sojuszu z ZSRR.

W 1945 r. rozwiązano AK, ale dla żołnierzy nie oznaczało to końca walki. Dla komunistów stali się oni, obok żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, największymi wrogami. Działali więc w podziemiu antykomunistycznym.

Dowódcy AK utworzyli WiN (Wolność i Niezawisłość), której celem była działalność wywiadowcza, opór cywilny przeciw komunizmowi i propaganda. Walka „leśnych” trwała kilkanaście lat. Walczyli w obronie honoru wojskowego i ludzkiej godności. Walczyli już nie o życie w niepodległym państwie, lecz o prawo do śmierci za Polskę. Walczyli mężnie i umierali z jej imieniem na ustach.

Po pierwszej śmierci czekała ich śmierć druga: wieczne zapomnienie. Mieli zniknąć na zawsze, pozbawieni własnego grobu, bez nekrologu w gazecie i wzmianki w podręcznikach historii. I bardzo długo mogło się zdawać, że ten zamysł się powiódł, jednak po 1989 r. zaczął coraz silniej rozbrzmiewać głos, który nie mówił już o nich bandyci lecz – bohaterowie. I dzisiaj nie sposób już wątpić, że był to głos odradzającej się Rzeczypospolitej.

Ostatni wyrok na żołnierzu wyklętym wykonano w 1963 r.

Nasza Szkoła o nich pamięta i przypomina. W tym roku po raz kolejny upamiętniliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych wyświetlając starszym uczniom prezentację multimedialną pt. „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie”, której autorką jest nasza uczennica, Maria Nycz. Młodzież Zespołu Szkół w Wilamowicach w wielkim skupieniu wspomniała kim dla naszej Ojczyzny byli Żołnierze Niezłomni.