REKRUTACJA DO KLASY I DLA DZIECI SPOZA OBWODU
na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Abp. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach

Szanowni Rodzice.
Dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach informuje, że do Szkoły Podstawowej w Wilamowicach przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły tj. z Wilamowic i Zasola Bielańskiego. Dzieci spoza obwodu Wilamowic mogą być przyjęte do klasy pierwszej na podstawie złożenia wniosku. Wnioski można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół w Wilamowicach.
• Termin – 5 do 16 marca 2018r.
• Ilość wolnych miejsc – 10

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do wiadomości przez komisję rekrutacyjną w dniu 21 marca 2018r.