W związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości przypadającymi na rok 2018 nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ORZEŁ BIAŁY-NASZA DUMA”. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek senatu RP. Prace naszych uczennic klasy VII a: Anny Balcarczyk, Elizy Marcinkiewicz i Marii Rewolte zostały przekazane do Biura senatorskiego P. Andrzeja Kamińskiego w Bielsku-Białej- organizatora konkursu w naszym okręgu.
Konkurs miał na celu propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, popularyzacje wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych.
W dniu 19 marca odbyło się podsumowanie i wybór najlepszych prac na etapie okręgowym. Na konkurs wpłynęły łącznie 142 prace (101 z kategorii szkół podstawowych, 41 ponadpodstawowych) z około 40 szkół z terenu Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie Marii Rewolte.
Dodatkowo spośród prac postanowiono przekazać  20 prac  na specjalną wystawę w Książnicy Beskidzkiej z okazji 100 –lecia odzyskania niepodległości m.in. pracę Elizy Marcinkiewicz.
Wykonane przez uczennice orły trafią do naszej szkoły po uroczystościach 11 listopada
i zostaną umieszczone w godnym miejscu.

Gratuluję Marysi, Elizie i Ani, bo wiele czasu włożyły w wykonanie swojej niepowtarzalnej pracy.
A.Kajta-Bożek