Priorytetem dla wszystkich ludzi jest bezpieczeństwo ich najbliższych, a w szczególności dzieci. Burmistrz Gminy Wilamowice wraz z policją wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”.Głównym celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

W dniu 11 maja 2018 roku Zespół Szkół w Wilamowicach gościł pana burmistrza Mariana Trelę oraz asp. szt. Macieja Matusiaka. Podczas spotkania uczniowie klas trzecich recytowali wiersze oraz rozwiązywali zadania związane z bezpieczeństwem pt.„Bezpieczna droga z radami Spangeboba”.

Następnie goście przekazali dzieciom kamizelki odblaskowe z logo gminy i hasłem WILAMOWICE MOJA MAŁA OJCZYZNA. Będą one zakładane podczas spacerów i wycieczek szkolnych. Na zakończenie spotkania dzieci założyły kamizelki do pamiątkowego zdjęcia.

A.Dusik, R.Nowak