W drugim półroczu w klasach pierwszych  czytamy naszym uczniom  bajki, które dotyczą spraw ważnych dla dzieci w wieku młodszym szkolnym.  Są to bajki terapeutyczne,  ponieważ z jednej strony pomagają dzieciom oswoić się z trudnymi uczuciami, które towarzyszą im w szkole i w domu, z drugiej zaś służą pogłębieniu relacji między dzieckiem a dorosłym, który im bajki czyta. Podczas czytania obecny jest  ulubieniec dzieci – pacynka o imieniu Bratek. Bajki te  przynoszą radość dzieciom i dorosłym, budują  pomost między pokoleniami, toteż  do czytania zaprosiłyśmy rodziców, panią bibliotekarkę, panią pielęgniarkę.
Bajki poruszają temat przyjaźni, asertywnego odmawiania, niesfornego zachowania, zazdrości, odpowiedzialności, dbałości o zdrowie, dotrzymywania umów czy  przestrzegania zasad kulturalnego zachowania. Korzyści  płynące  z czytania  tych bajek dla rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i ich więzi z nauczycielem są nieocenione, mamy zatem nadzieję, że  nasze działania zaowocują  jeszcze lepszym klimatem w klasie.

M. Bloch, B. Biesik.