W naszej szkole został ogłoszony konkurs „Świat oczami młodych” na projekt znaczka pocztowego. Wybrane przez koordynatora konkursu uczennice wykonały plakat
z regulaminem konkursu zachęcający do udziału. Ostatecznie przeprowadzono eliminacje wśród piętnastu uczniów klasy VI w wyniku których jury w składzie  powołanych nauczycieli wyłoniło trzy najciekawsze i zgodne z regulaminem prace reprezentujące szkołę. Wybierając projekty znaczków zwrócono uwagę na przekaz, symbolikę, staranność wykonania i kreatywność. Inspiracją do projektowania znaczków stały się m. in. zajęcia edukacyjne w czasie lekcji techniki dotyczące zmian klimatu sposobów jego ochrony w różnych aspektach. Zapoznano podopiecznych z zasadami kompozycji, zachowaniem formatu, przekazem treści proekologicznej. Uczniom włączono stronę Fundacji i wytyczne jak należy wykonać pracę. Zaprezentowano znaczki wykonane w I edycji konkursu. W dużej mierze zrealizowano scenariusze zaproponowane przez organizatora konkursu, a także zagadnienia tematyczne objęte programem nauczania dla klasy VI. Uczniowie zobaczyli również prezentacje multimedialne:  „Źródła odnawialne i nieodnawialne energii”, „Recykling odpadów”. Wykonali referaty oraz prace plastyczne na temat tychże zagadnień. Warto wspomnieć, że omawiana tematyka splotła się z happeningiem pod hasłem „NAWET SMOKI UMIERAJĄ” zorganizowanym w naszej gminie. Młodzież była bardzo zainteresowana tematem. Owocem naszych lekcji stały się gazetki proekologiczne, mapy pamięci, prace przestrzenne z opakowań i materiałów ekologicznych pt. „Miasteczko Miniatur”.

Konkurs zorganizowany został przez Pocztę Polską oraz Bank Ochrony Środowiska stawiając uczniom za cel przedstawienie w formie rysunku konkretnych sposobów ochrony klimatu do hasła „Ratujemy Klimat”. Trzy najlepsze prace będą wydane w formie znaczków pocztowych przez Pocztę Polską.
Niestety, mimo ogromnej konkurencji i zainteresowania konkursem nasze uczestniczki: Maja Gawlik, Maryla Płaza i Nikola Żmudka nie znalazły się na liście wyróżnionych. To jednak nie zraziło dziewczyn do kolejnych edycji konkursu. Zaprojektowane przez nie znaczki pocztowe można oglądać na stronie www.oczamimlodych.pl

Gratuluję dziewczynom!

A.K-B.