Dnia 14 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski „DLA CIEBIE POLSKO- OJCZYZNO MOJA” . W konkursie brały  udział dzieci z  klas I-III. Uczniowie, prezentując wiersze patriotyczne o Ojczyźnie , upamiętnili 100 – lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wprowadzając zebranych w patriotyczny klimat wszyscy odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie wspólnie z prowadzącą konkurs, uczennicą klasy trzeciej gimnazjum zaprezentowali wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś?”. W czasie uroczystości  dzieci razem z zespołem  „Tęczowy chórek” zaśpiewały dwie piosenki patriotyczne. Wszyscy recytatorzy stanęli na wysokości zadania, pięknie deklamując poetyckie wersy, udowodnili jak bardzo kochają swoją Ojczyznę.
Jury, w składzie: p. Barbara Grabowska, p. Anna Klimczak i p. Ewa Borecka
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało następujące miejsca:

– I miejsce: Sebastian Niklas, Paulina Kozieł, Olivier Broda, Julia Pająk

– II miejsce: Vanessa Nowak, Zofia Figwer

– III miejsce: Maciej Stasiak, Tatiana Markiel, Antonina Płaza

Młodych recytatorów podziwiali zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej p. Stanisław Nycz, Sekretarz UMiG p. Andrzej Kołtun, Radny p. Marian Rozner, przedstawicielka ZOSiP-u p. Barbara Krawczyk oraz Dyrekcja naszej szkoły- p. Mariola Dylewska-Mitoraj, p. Maria Jonkisz.

Po wręczeniu nagród goście obdarowali wszystkie dzieci słodyczami.

Wychowawcy klas I-III