Let’s talk about Christmas to projekt, który realizowaliśmy na zajęciach szkolnego  koła eTwinning w grudniu tego roku wraz ze szkołami  z Turcji, Rumunii, Belgii, Francji, Czech, Włoch oraz Hiszpanii. Jego celem było celebrowanie okresu Świąt Bożego Narodzenia poprzez wspólną pracę i zabawę oraz dzielenie się tradycją. Swoje działania skupiliśmy na dwóch głównych punktach: wymianie kartek bożonarodzeniowych, oraz opisywaniu  tradycji świątecznych w każdym kraju. Pierwszym zadaniem, które wykonali uczniowie było własnoręczne przygotowanie kartek świątecznych zawierających informacje dotyczące rodzinnego miasta/wioski, tradycji bożonarodzeniowych oraz oczywiście życzenia dla partnerów. Wysłali je tradycyjną pocztą. Otrzymane kartki  są prezentowane całej społeczności szkolnej na gazetce.

Drugie zadanie wykonane przez naszych uczniów to tworzenie prezentacji na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w Polsce. Realizując projekt uczniowie brali bezpośredni udział w różnorodnych działaniach doskonaląc liczne umiejętności: od manualnych po językowe. Pracując nad zagadnieniami projektowymi nabywali umiejętności prowadzenie badań, selektywnego zbieranie materiałów, pracy w grupie. Uczyli się od siebie nawzajem twórczego wykorzystania TIK.