W dniach 25 i 26 lutego 2019 r.  odbył się Konkurs Pięknego Czytania, w którym uczestniczyli uczniowie klas  drugich.  Chętni uczniowie prezentowali wylosowane fragmenty literatury dziecięcej.

Celem  konkursu była  promocja czytelnictwa, umożliwienie  prezentacji  własnych umiejętności  oraz porównanie ich z umiejętnościami innych, propagowanie kultury czytelniczej, popularyzacja literatury dla dzieci, wyrabianie nawyku czytania.

Jury  w składzie: p. Olga Krauzowicz i p. Ewa Borecka oceniało czytanie według kryteriów: poprawność, tempo, płynność, wyrazistość oraz  intonacja   i nagrodziło następujących uczestników:
Klasa II a
I miejsce – Wiktor Wełna, Mikołaj Stachura
II miejsce – Nadia Zejma
III miejsce – Sabina Tomasiczek, Paulina Merta
wyróżnienie – Oliwia Klimczyńska, Julia Stawowczyk, Patryk Kopeć
Klasa II
I miejsce – Zofia Figwer, Julia Pająk
II miejsce – Szymon Majerski,
III miejsce – Gabriela Wodecka
wyróżnienie – Matylda Płonka, Adam Pisarek, Paweł Korczyk

Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono nagrody.
M. Bloch, B. Biesik.