Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poszerzyła się oferta biblioteki szkolnej. Za kwotę 15 000 zł zostały zakupione lektury, ale przede wszystkim książki lubiane i wybrane przez naszych czytelników.

Od pierwszej chwili, gdy książki gotowe do wypożyczenia pojawiły się na naszych półkach, są wprost rozchwytywane przez dzieci i młodzież. Korzystają z nich także przedszkolaki, które nie tylko chętnie wypożyczają, ale też chętnie słuchają czytanych im przez bibliotekarki książek.