Realizując treści programowe i tematykę dotyczącą galerii, wystaw trwałych oraz czasowych, znajomości twórców regionu mamy doskonałą okazję zobaczyć prace artystów należących do Stowarzyszenia Malarzy i Rzeźbiarzy Gminy Wilamowice im. Honoraty Mynarskiej. Od kilku lat nasi lokalni artyści prezentują swe dzieła w holu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach. Tym razem uczniowie klasy VI mieli okazję zobaczyć obrazy p. Eustachego Matejki.

Otaczające nas piękno ma niesamowity wpływ na osobowość, spojrzenie i głębie przeżyć widza. Bazując na konkretnych przykładach, omawiając dany obraz uczniowie utrwalają poznane pojęcia plastyczne, wyrażają swoją opinię. Następnie próbują namalować coś na swój sposób, będąc pod wpływem inspiracji artysty. Ważnym aspektem  tej „żywej lekcji” jest poznanie naszych rodzimych twórców i docenienie atutów „małej ojczyzny”. Wielu uczniów charakteryzuje szczególna wrażliwość artystyczna i zdolności twórcze. Osoby przejawiające szczególne pasje artystyczne, należy wspierać w rozwoju i wychowywać w poczuciu odpowiedzialności i szacunku dla prac własnych i cudzych,
w tym dziedzictwa kulturowego. Dlatego wykorzystując okazję będziemy uczestniczyć w tego typu wydarzeniach.

Warto poznać biografię artysty napisaną na podstawie albumu: „Nasze dziedzictwo w obrazie i rzeźbie”- p. Władysława Carbola.

Eustachy Matejko – urodził  się 1931 roku w Kozach. Mieszka w pobliskich Pisarzowicach.
Absolwent bielskiego Liceum Sztuk Plastycznych. 40 lat przepracował w Zakładach Przemysłu Wełnianego  „Merilana” w Bielsku-Białej  jako projektant tkanin, a następnie kierownik Działu Wzornictwa. Członek Stowarzyszenia Plastyków „Ondraszek”, a także Grupy Plastycznej „Włókniarz” oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury Małopolski Zachodniej „Pasja”.

Artysta na swoich obrazach rejestruje otaczający go świat eksponując jego utajone piękno.
Przewodnim tematem prac artysty są  głównie krajobrazy, widoki gór, przyroda oraz dawna architektura regionalna.

Ulubioną techniką artysty  jest olej kładziony szpachlą, dzięki czemu uzyskuje niepowtarzalną fakturę swoich obrazów. Ma również w swoim dorobku obrazy olejne malowane pędzlem i akwarele.
Alina Kajta-Bożek