W szkolny kalendarz wydarzeń  na stałe wpisał się Szkolny Konkurs Pożarniczy związany z wykonaniem prac plastycznych oraz w postaci testu teoretycznego wiedzy. To rezultat wzajemnej współpracy szkoły i Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej miejscowości Wilamowice. `
Działania prewencyjne dotyczące pracy strażaków oraz ich zaangażowania,  dzieci poznają od przedszkola poprzez realizację tematyki kompleksowej oraz coroczne wycieczki edukacyjne do remizy w pierwszych dniach maja.
Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe: przedszkole, szkołę podstawową
i gimnazjum. W grupach przedszkolnych oraz klasach młodszych I-III odbywa się w wyłącznie w kategorii  plastycznej. Natomiast wśród uczniów starszych przebiega w kategorii plastycznej oraz testu teoretycznego na temat wiedzy o pożarnictwie.

Celem zmagań jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Poznanie tak obszernej wiedzy to nie lada wyzwanie.
Uczniowie rywalizują ze sobą w etapie szkolnym, a następnie zdobywcy pierwszego miejsca wśród uczestników klasa IV-VI oraz VII, VIII i gimnazjum reprezentują naszą szkołę w Turnieju Gminnym.

Prace plastyczne mają na celu zobrazowania ważnej kwestii zjawisk i sytuacji, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz nauczyć prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat.

W dniu 7 marca w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Pożarniczy w kategorii prac plastycznych oraz wiedzy. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli OSP p. Mateusza Nowaka i p. Dariusza Taratutę. Uczestników konkursu w obu kategoriach powitała p. dyrektor Mariola Dylewska-Mitoraj życząc pomyślności i sukcesów w swoich osiągnięciach.

Wyniki w konkursie plastycznym na etapie szkolnym:

Kategoria klas III:

 1. Natan Nowotarski
 2. Rafał Foks
 3. Wioletta Krywult

Kategoria klas IV-VI:

 1. Patrycja Dudys klasa VI b
 2. Dawid Januszyk klasa V a
 3. Karolina Stańczyk klasa V a
 4. Angelika Czekaj klasa V a

Wyróżnienia: Nikola Czekaj, Hania Stasiak, Borys Stachura, Nikola Kotlarz

Kategoria klas VII i gimnazjum:

 1. Natalia Olejarz klasa III b gimnazjum
 2. Nikola Żmudka klasa VII b
 3. Natalia Wierońska klasa VII b
 4. Maja Gawlik klasa VII b

Wyróżnienia: Aleksandra Nowak klasa VII b

Dziękujemy również za udział uczniom: Nikola Czekaj, Wiktor Walus, Artur Góra, Kacper Rosner.

Wyniki w kategorii wiedzy:

1 miejsce- Maciej Kaczmarczyk

2 miejsce- Konrad Krywult, Jakub Tetłak

3 miejsce- Amelia Owarzana

4 miejsce- Radosław Ryszka

Natomiast w kategorii uczniów klas starszych i III b gimnazjum była jedna kandydatka Karolina Holek z klasy III gimnazjum.

Również każda z grup przedszkolnych malowała  prace o tematyce pożarniczej,  najciekawsze wzięły udział w gminnym konkursie plastycznym.

16 marca w Gminnym  Plastycznym Konkursie Pożarniczym nasi podopieczni uplasowali się na następujących miejscach:

3-4 latki

Maja Płoskonka III miejsce

5-6 latki

Milena Rembiesa I miejsce

Kacper Grzybek III miejsce

Klasy III

Natan Nowotarski – I miejsce

Klasy IV-VI

Patrycja Dudys – I miejsce

Gimnazjum

Natalia Olejarz – miejsce III

Karolina Holek – V miejsce.

W kategorii wiedzy Maciej Kaczmarczyk zdobył I miejsce dzięki czemu reprezentował naszą szkołę i gminę w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej w kategorii szkół podstawowych, który odbył się  w Jaworzu dnia 6 kwietnia 2019 roku. Maciej wrócił z pucharem i II miejscem. To ogromny sukces ucznia, który doskonale odnalazł się w tematyce pożarniczej i udowodnił, że dzięki determinacji i solidnej pracy wiele można osiągnąć.

Uroczystym podsumowaniem osiągnięć naszych uczniów jest szkolny apel na którym p. dyrektor w asyście druhów strażaków wręcza dyplomy i nagrody ufundowane przez OSP Wilamowice.

Konkurs uczy nas rywalizacji, umiejętności godzenia się z porażką oraz wiary we własne możliwości. W tym wszystkim ważne jest, by zdobyta wiedza kształtowała właściwe postawy w obliczu zagrożenia i towarzyszyła dzieciom i młodzieży przez całe życie.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom konkursu dziękujemy za wkład włożony w przygotowanie i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach, a wykonane prace plastyczne zdobić będą wystawę zorganizowaną w galerii naszej szkoły.

Alina Kajta-Bożek