Dnia 1  kwietnia 2019 r. uczniowie klas drugich  spotkali się z hobbystą- ornitologiem, panem Andrzejem Domańskim. Tematem spotkania byli nasi skrzydlaci przyjaciele. Pan Andrzej opowiedział  czym zajmują się ornitolodzy i w jaki sposób prowadzą obserwacje.   Uczniowie zdobyli wiedzę na temat  ptaków, które wracają do nas wiosną, ich szaty godowej  oraz sposobu pozyskania partnerki poprzez śpiew, taniec, akrobacje lotnicze, obdarowywanie prezentami – gałązka, kamyk, pokarm. Dowiedzieli się również gdzie i z czego  ptaki budują gniazda, a także poznali rodzaje ptasich gniazd. Pogadance towarzyszyła prezentacja  multimedialna ptaków różnych środowisk, gniazd, opieki nad potomstwem  oraz słuchanie ptasich odgłosów. Ponadto pan Andrzej zaprezentował książki i czasopisma  ornitologiczne oraz sprzęt optyczny używany do obserwacji ptaków. Mamy nadzieję, że spotkanie z miłośnikiem ptaków przyczyni się do wychowania młodego pokolenia w kierunku zainteresowań przyrodniczych i poszanowania przyrody. Dziękujemy Panu Andrzejowi Domańskiemu za poświęcenie czasu, przygotowanie i przeprowadzenie ciekawych zajęć.

M. Bloch, B. Biesik