Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie i napełnia pokojem, da siłę
w pokonywaniu trudności.

Radosnych chwil w tym szczególnym czasie życzy:

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Zespołu Szkół.