Od wielu lat w naszej szkole realizowane są projekty eTwinning. Na stronie szkoły można znaleźć opis programu, realizowanych projektów oraz certyfikaty zdobywane po ich zakończeniu. Program daje nam wiele możliwości poznawania świata wokół nas oraz poznawania i odkrywania siebie i swoich możliwości. Pokolenie eTwinning wierzy w takie wartości, jak świadomość kulturowa i tolerancja, stanowiące filary definicji wieloetnicznego i wielokulturowego społeczeństwa. Uczniowie zaangażowani w eTwinning uczą się mówić innym językiem niż ich własny, ale przede wszystkim zdają sobie sprawę z istoty słuchania i rozumienia poglądów innych osób. Sami postrzegają siebie jako sprawców zmian, a ich rola jako liderów innowacji bierze prawdopodobnie swój początek w działaniach realizowanych w projektach eTwinning. Nauczyciele z kolei zmieniają sposób nauczania; zmieniają się również ich relacje z uczniami, bowiem stają się bardziej mentorami i organizatorami a nie jedynie przekazują wiedzę, co w pedagogice XXI wieku traci na aktualności. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) nie są postrzegane przez nauczycieli działających w eTwinningu jako cel sam w sobie, ale raczej jako środek do przeprowadzania bogatszych treściowo i ciekawszych lekcji, wychodzących poza mury szkoły. W bieżącym roku szkolnym prowadziliśmy następujące projekty:

1. „Eco-friendly school” to projekt, który podkreśla znaczenie środowiska naturalnego, przyrody w codziennym życiu. Praca przy projekcie pozwoliła uczniom zdać sobie sprawę, że wszyscy na różnoraki sposoby jesteśmy za to środowisko odpowiedzialni.

2. „Kartka dla Polski”- celem tego projektu było uczczenie 100-lecia niepodległości naszego kraju. W tym projekcie brały udział przede wszystkim szkoły z Polski, ale również z Francji, Azerbejdżanu, Tunezji, Serbii, Albanii. Polegał on na tworzeniu kartek z życzeniami dla Polski, wymianie ich i prezentowaniu na platformie.

3. „Let’s talk about Christmas” to projekt, który dał nam możliwość poznania tradycji świątecznych własnego kraju i zaprezentowania ich innym krajom członkowskim. Analogicznie przedstawiciele innych szkół prezentowali swoje tradycje i kolędy przez co my mogliśmy nauczyć się wiele o kulturze krajów takich jak Belgia, Czechy, Turcja, Włochy, Hiszpania, Rumunia.

4. „Projekt Cultural bonds: Croatia and Poland” pozwala uczniom z naszej szkoły komunikować się ze swoimi chorwackimi partnerami z miejscowości Klanjec w taki sposób, aby zdobywali wiedzę o Chorwacji, Chorwatach, ich kulturze, języku, edukacji. Założenie pierwszej części projektu to napisanie listów w języku ojczystym oraz języku angielskim. Kolejnym etapem jest tworzenie słownika polsko-chorwacko-angielskiego, tworzenie plakatów, nakręcanie filmów i wiele innych form pozwalających wymieniać się wiedzą i doświadczeniami.